Laslijn – Sedac-Mecobel

In samenwerking met Sedac engineering stond Nuyttens Automatisatie in voor de bordenbouw en programmatie van een puntlasmachine. Bewaakt door de nodige veiligheidsfuncties worden een aantal lasbewerkingen uitgevoerd waarna automatische controles uitgevoerd worden.