Containerinstallatie vloeibare gist – Steg Jola

Begin 2017 is een volgende wisselcontainerinstallatie van Algist-Bruggeman in bedrijf genomen.  Dit keer bij Steg Jola (biscuiterie Thijs) te Hasselt.

Het activeren van een nieuwe container dient vrijgegeven te worden voor een operator.  Containerwissels wordt geregistreerd, inclusief bathnummer.  Logging gebeurt ook bij andere bedieningen of manipulaties aan de installatie.  Ter ondersteuning en nazicht van de installatie is een netwerkkoppeling voorzien via een eWon module.