Retrofit melkbewerking – Milcobel

Bij Milcobel  Moorslede werd doorheen de periode 2016-2017 een grondige renovatie uitgevoerd van de melkbewerking. Hierbij werd onder andere een kleppenmanifold van een 90-tal kleppen die in staat voor de koppeling tussen de melkopslagtanks en de melkpasteurs vernieuwd . Tegelijk is een nieuw vulsysteem, waarbij er een dubbele ringleiding geinstalleerd is tussen de melkpasteurs en de kaasbakken, in bedrijf genomen en is de CIP-installatie uitgebreid met een mogelijkheid tot water- en zuurrecuperatie.

Nuyttens Automatisatie assisteerde mee bij de engineeringsfaze (design van de installatie, locatie van de borden- en nodige kabeltrajecten, functionele beschrijving, …) en stond in voor de volledige uitwerking van het elektrisch en software-onderdeel. Dit van elektrische schema’s (Eplan P8) tot bordenbouw en de uiteindelijke elektrische ombouw ter plaatse. De software (Siemens PLC sturing) werd volledig vooraf voorbereid en onderworpen aan de nodige FAT-testen via een simulatie-opstelling, inclusief visualisatie in WinCC V7.0. Gezien de grondige voorbereiding van de elektrische werken en FAT-testen op de software kon de effectieve ombouw- en inbedrijfnametijd tot een minimum beperkt worden enwerd de volledige installatie in één week tijd omgebouwd.

Door het opzetten van een simulatie-opstelling van de volledige installatie (zowel van de PLC-sturingen en WinCC-omgeving) konden ook de operatoren op voorhand van een opleiding genieten en kon er geanticipeerd worden op mogelijke problemen.