Inzetten van een Universal Robot als 3D printer

In deze opstelling werd een Universal Robot omgevormd tot een 3D printer.  Aansturing van de hotend en toevoer van het filament gebeurde aan de hand van een bijkomende Beckhoff PLC