Automatisatie tankenpark – Boss Paints

Bij Boss Paints te Beveren-Leie werd in 2017 het nieuw tankpark in bedrijf genomen, samen met een vernieuwde producttoevoer richting de mengerinstallaties. Nuyttens Automatisatie stond hiervoor in voor het totaalproject gaande van ontwikkeling van de PLC-sturing (Siemens S7-1500) met een web-based visualisatie-systeem, tot het toeleveren van de nodige elektrische borden en de montagewerken ter plaatse. Dit alles rekening houdend met de regelgevingen voor EX-zones.

Voor de web-based visualisatie (.Net-applicatie in C#) draait de server op een Siemens Industrial PC, waar ook de nodige SQL-databases opstaan. Aan de bedieningsposten zelf zijn thin clients gebruikt die geconnecteerd zijn op de server. Het voordeel van dit visualisatie-systeem is dat iedere pc, tablet of smartphone die geconnecteerd is op hetzelfde netwerk de visualisatie kan benaderen. Dus niet alleen op de bedieningsposten, maar ook op de bureau-omgeving kan bv. vanuit een desktop-pc de installatie gemonitord worden.

De installatie is gekoppeld met het bovenliggende ERP-pakket waarmee via een webservice gecommuniceerd wordt. De productieorders worden op deze manier opgehaald vanuit het bovenliggende ERP-pakket en de operator krijgt de mogelijkheid om deze toe te wijzen aan een mengerinstallatie. Via hetzelfde kanaal wordt ook feedback gerapporteerd van verbruikte volumes in het order, evenals de nodige data voor productierapportering.

Dit type visualisatie wordt door ons standaard voorzien van het nodige databeheer. Alle acties worden bijgehouden, gaande van installatie-bedieningen tot parameterwijzigingen. Als rapportering hiervan wordt vanuit de applicatie een dagelijkse mail verstuurd met de productie-rapporten, alarmlijsten, parameterwijzigingen en andere manipulaties. Naast deze mails kan deze data ook historisch geraadpleegd worden in de visualisatie.