Telemetrie toepassing – Algist-Bruggeman

De grote gistinstallaties van Algist-Bruggeman zijn meestal uitgerust met telemetrie.  Deze installaties zijn lokaal voorzien van een mGuard (Phoenix Contact) die via het GSM-netwerk of een permanente netwerkverbinding een VPN tunnel kan opbouwen met de serverapplicatie die op een server bij Algist-Bruggeman draait.  Via de door Nuyttens Automatisatie ontwikkelde applicatie kan de nodige data uit de PLC worden opgehaald en historisch worden bijgehouden in een SQL-database.

Op deze manier kan de toestand van de verschillende installaties vanop afstand worden opgevolgd (de bakkerijen zijn verspreid over België en Nederland).  Dit betreft onder meer info over de inhoud, temperatuur en status van de verschillende gisttanks. Bij problemen wordt vanuit de applicatie via mail de betrokken personen van het probleem op de hoogte gebracht (verbinding verbroken, gisttemperatuur te hoog, etc).  Op deze manier blijft Algist-Bruggeman ten allen tijde op de hoogte van de toestand van de gistinstallaties.